Choose language:

Påmelding\Sign Up

Velg nettbasert norskkurs\Choose online Norwegian course*:
Nettbasert arbeidsrettet norskkurs innen barnehagearbeid.
Nettbasert arbeidsrettet norskkurs innen hjemmetjeneste/sykehjem.

Fornavn\First name*:

Etternavn\Family name*:

Fødselsdato\Date of birth*:

Adresse\Address:

Telefon (privat)Telephone number (private):

Mobil\Mobile*:

E-post\Email*:

Kommentar\Comments:

* Obligatoriske felter\Required fields