Choose language:

Velg kurs:

Nettbasert norskkurs, nivå A1, A2 og B1 med personlig oppfølging.
Nettbasert norskkurs, nivå B2/C1 med personlig oppfølging.
Privatundervisning via Skype (Norsk, Tysk, Russisk og andre språk etter behov).
Nettbasert skrivekurs.
50 timer samfunnskunnskap.
Nettbasert arbeidsrettet norskkurs innen barnehagearbeid.
Nettbasert arbeidsrettet norskkurs innen hjemmetjeneste/sykehjem.

Nettbasert norskkurs, nivå A1, A2 og B1 med personlig oppfølging

Irina Language Services tilbyr norskkurs på tre nivåer: begynner-, mellom- og høyere nivå, som tilsvarer nivåtrinnene i Det felles europeiske rammeverket for språk.
Irina Language Services deltar på seminarer og møter arrangert av Vox (Nasjonal fagorgan for kompetansepolitikk) som har ansvar for kvalitetssikring av norskopplæring, prøver og tester.
På kurset A1, A2 og B1 bruker vi det digitale læreverket "NorskPluss Akademi", som er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet og VOX. Du finner lærebøker (læringsressurser) med øvelser, oppgaver og innleveringer på internett. Det er et komplett, nettbasert norskkurs for deg som ønsker å få en grundig og praktisk innføring i norsk.
Kurset består av et ubegrenset antall timer selvstudium på nett, tilbakemelding på 2 skriftlige innleveringer av øvingsoppgaver ukentlig og 4 timer (a 45 minutter) møter med lærer via Skype eller telefon (eller fysisk samling med lærer).
NorskPluss Akademi passer for voksne med akademisk bakgrunn som vil begynne å jobbe i Norge. Det er et komplett nettbasert læremiddel tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. På kurset får du:

Irina Language Services har erfarne lærere med utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå.

Pris: nettbasert norskkurs A1/A2/B1 – NOK 1500

Tilgang til NorskPluss Akademi (lærebok, lisens) i 2 måneder
4 individuelle møter med lærer via Skype eller telefon (á 45 minutter)
Tilbakemelding fra lærer på 8 skriftlige innleveringer
Planlagt oppstart: start når det passer deg
Tidspunkt: 8 - 22
Prøv her utvalgte kapitler fra NorskPluss Akademi: www.kunnskap.no

Påmelding


Nettbasert norskkurs, nivå B2/C1 med personlig oppfølging

Irina Language Services tilbyr norskkurs på tre nivåer: begynner-, mellom- og høyere nivå, som tilsvarer nivåtrinnene i Det felles europeiske rammeverket for språk
Irina Language Services deltar på seminarer og møter arrangert av Vox (Nasjonal fagorgan for kompetansepolitikk) som har ansvar for kvalitetssikring av norskopplæring, prøver og tester.
På kurset B2/C1 bruker vi det digitale læreverket "NorskAkademi B2", som er utviklet av CyberBook med støtte fra Utdanningsdirektoratet og VOX. Du finner lærebøker (læringsressurser) med øvelser, oppgaver og innleveringer på internett. NorskAkademi B2 er et nettbasert læremiddel for deltakere som vil ta norskprøve B1-B2 eller Bergenstest og trener både til muntlige og skriftlige prøver.

NorskAkademi B2 består av modelltekster, dialoger og lesetekster innenfor ulike sjangere. De ledsages av oppgaver med fokus på skriftlig og muntlig argumentasjon, lese- og lytteforståelse, utvidet ordforråd og grammatisk forståelse.

Kurset består av et ubegrenset antall timer selvstudium på nett, tilbakemelding på 2 skriftlige innleveringer av øvingsoppgaver ukentlig og 4 timer (a 45 minutter) møter med lærer via Skype eller telefon (eller fysisk samling med lærer). Norsk Akademi B2 passer for voksne med akademisk bakgrunn som vil begynne å jobbe eller studere i Norge. Det er et komplett nettbasert læremiddel tilpasset Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. På kurset får du:

Irina Language Services har erfarne lærere med utdanningsbakgrunn innen språk og/eller pedagogikk, samt undervisningserfaring. De underviser i sitt morsmål eller har kompetanse i språket de underviser i på morsmålsnivå.

Pris: nettbasert norskkurs B2\C1 – NOK 1900

Tilgang til NorskPluss B2 (lærebok, lisens) i 2 måneder
4 individuelle møter med lærer via Skype eller telefon (á 45 minutter)
Tilbakemelding fra lærer på 8 skriftlige innleveringer
Planlagt oppstart: start når det passer deg
Tidspunkt: 8 - 22
Prøv her utvalgte kapitler fra NorskPluss Akademi: www.kunnskap.no

Påmelding


Privatundervisning via Skype (Norsk, Tysk, Russisk og andre språk etter behov)

Privatundervisning via Skype har mange fordeler:

Du kan velge mellom:

Individuell undervisning via Skype med læreplan. Et kurs tilpasset dine behov (alle språk, alle nivå).
Privat språkundervisning via Skype som bygger på det felles europeiske rammeverket for språk.
Din veileder lager et undervisningsopplegg for deg, anbefaler lærebøker og læringsressurser med øvelser, oppgaver, og tekster. Du får systematisk trening i alle språklige ferdigheter. Du får tilbakemelding på oppgaver og korte skriftlige innleveringer fra din lærer.
Vi tilbyr følgende undervisningspakker: Individuell undervisning via Skype. Konversasjonskurs (alle språk, nivå B1/B2).
Dette er et kurs i muntlig fremmedspråk for deg som allerede har et godt språklig nivå, men som ønsker å forbedre sine konversasjonsevner, uttale og grammatikk i daglige samtaler. Din personlige veileder følger med og retter på deg (språkfeil og uttale). Etterpå gis det anbefalinger om hva du skal jobbe med. Temaene du kommer til å snakke om kan du velge etter egne ønsker. Du bestemmer selv hvor ofte du vil ha sånne samtaler via Skype.
Vi tilbyr følgende undervisningspakker:

Meld deg nå og få et bra tilbud! Vi har meget rimelige priser fra NOK 240 per time (45 minutter).
Betal nå og bruk dine timer i løpet av et år, når du trenger den.
Kjøp ferdige undervisningspakker og betal mindre.
Du kan invitere en venn eller et familiemedlem, som er på samme språklige nivå, til å delta i kurset helt gratis!

Påmelding


Nettbasert skrivekurs.

Dette kurset er for deg som vil bli bedre i skriftlig fremmedspråk.
Kurset vil bli skreddersydd for deg og dine behov. Du får din egen personlige veileder. Du kan skrive noen lengre tekster. Tekstene sendes per e-post og rettes og kommenteres av din lærer. Temaene du skriver om kan du velge selv. Du bestemmer selv hvor ofte du skriver.
Hver innsendingsoppgave kan være på 250 ord og koster kr 120.
Du velger selv hvor mange du bestiller, men det må være minst 5 oppgaver.
Våre individuelle språkkurs gjennom Skype kan også kombineres med lengre skriftlige oppgaver.

Påmelding


50 timer samfunnskunnskap

Irina Language Services tilbyr kurset med 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Her skal du få viktig kunnskap om Norge og om dine rettigheter, muligheter og plikter i det norske samfunnet.
Kurset er for deg som skal søke:

Les mer her: www.vox.no

Kurset i 50 timer samfunnskunnskap holdes på norsk og russisk.
Kurset har 7 emner som er fastlagt i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere:

Kurslengde: 1-2 måneder (50 timer) med 7 timer veiledning.

Kurset er nettbasert, du finner tekster, filmer som dekker pensum til faget og oppgaver (læringsressurser) på www.samfunnskunnskap.no
Ekstra lærestoff får du fra din nettlærer. Nettlæreren retter skriftlige oppgaver, gir kommentarer til tekster\lydfiler, svarer på spørsmål i veiledningstimer. Du kan få undervisning på Internett ved hjelp av Skype og et "virtuelt klasserom".
Dette kurset forbereder deg til samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere.

Pris: nettbasert kurs i 50 timer samfunnskunnskap med veiledning (7 timer) - NOK 2500.

Påmelding


Nettbasert arbeidsrettet norskkurs innen barnehagearbeid

Irina Language Services tilbyr nettbasert arbeidsrettet norskkurs innen barnehagearbeid.
Mål for kurset er at utenlandske arbeidstakere\arbeidssøkere skal forbedre språkkunnskapene sine og komme i jobb. Dette er et perfekt kurs for alle som ønsker å komme seg inn i det norske arbeidslivet.
På kurset jobber man med:

Du må kunne noe norsk fra før for å kunne delta på dette kurset (minst A1 nivå).
Undervisningstimer: Kurset består av et ubegrenset antall timer selvstudium på nett, tilbakemelding på 2 skriftlige innleveringer av øvingsoppgaver ukentlig og 4 timer (a 45 minutter) møter med lærer via Skype eller telefon.
I NorskPluss Arbeid – Barnehage følger deltakerne den nyansatte praktikanten Amina. I læremidlet fokuseres det på hvordan hun kommuniserer med barn, foreldre og kolleger.
Man får systematisk trening i alle språklige ferdigheter. Aktiv lytting og strukturøvinger til hvert tema, 6 videoklipp. Arbeidsrettet norsk A1 og A2.
Deltagerne kan tilbys e-post- og Skype-undervisning dersom det er vanskelig å treffe lærer ansikt-til-ansikt. Vi har god erfaring med denne typen kurs som et alternativ til den fysiske klasseromsundervisningen.
Læreren er utdannet pedagog og har erfaring fra arbeid i norske barnehager. Møter med læreren er på nett (via Skype).

Pris: nettbasert arbeidsrettet norskkurs innen barnehagearbeid – NOK 1500 pr. mnd.

Tilgang til NorskPluss Arbeid (lærebok, lisens).
4 møter med lærer via Skype eller telefon en gang i uke (x 45 minutter).
Tilbakemelding fra lærer på 8 skriftlige innleveringer.
Planlagt oppstart: start når det passer deg.
Tidspunkt: 8 - 22.
Prøv her utvalgte kapitler fra NorskPluss Arbeid: www.kunnskap.no

Påmelding


Nettbasert arbeidsrettet norskkurs innen hjemmetjeneste/sykehjem.

Irina Language Services tilbyr nettbasert arbeidsrettet norskkurs innen hjemmetjeneste/sykehjem.
Mål for kurset er at utenlandske arbeidstakere\arbeidssøkere skal forbedre språkkunnskapene sine og komme i jobb. Dette er et perfekt kurs for alle som ønsker å komme seg inn i det norske arbeidslivet.
På kurset jobber man med:

Du må kunne noe norsk fra før for å kunne delta på dette kurset (minst A1 nivå).
Undervisningstimer: Kurset består av ubegrenset antall timer selvstudium på nett, tilbakemelding på 2 skriftlige innleveringer av øvingsoppgaver ukentlig og 4 timer (a 45 minutter) møter med lærer via Skype eller telefon månedlig.
I NorskPluss Arbeid – Hjemmetjeneste og sykehjem følger deltakerne hjemmehjelpen Astor og Emily, som er sommervikar på et sykehjem. I tekst og video opplever deltakerne dem i møte med beboere, pårørende og kolleger.
Man får systematisk trening i alle språklige ferdigheter. Aktiv lytting og strukturøvinger til hvert tema, 6 videoklipp. Arbeidsrettet norsk A1 og A2.
Deltagerne kan tilbys e-post- og Skype-undervisning dersom det er vanskelig å treffe lærer ansikt-til-ansikt. Vi har god erfaring med denne typen kurs som et alternativ til den fysiske klasseromsundervisningen.
Møter med læreren er på nett (via Skype).

Pris: nettbasert arbeidsrettet norskkurs innen hjemmetjeneste/sykehjem – NOK 1500 pr. mnd.

Tilgang til NorskPluss Arbeid (lærebok, lisens).
4 møter med lærer via Skype eller telefon en gang i uke (x 45 minutter).
Tilbakemelding fra lærer på 8 skriftlige innleveringer.
Planlagt oppstart: start når det passer deg.
Tidspunkt: 8 - 22.
Prøv her utvalgte kapitler fra NorskPluss Arbeid: www.kunnskap.no

Påmelding